Inovace v energetice

ČEZ představil investiční plán pro Ústecký kraj

Přes 100 miliard korun investuje Skupina ČEZ do roku 2030 v Ústeckém kraji. Chce si tak i nadále udržet pozici nejvýznamnějšího místního investora a největšího zaměstnavatele.

Investice do roku 2030 budou směřovat zejména do vybudování nových teplárenských zdrojů a zajištění dodávek tepla pro občany a firmy na další desítky let a také do rozvoje nových zdrojů na výrobu elektřiny. Jiné investice poputují do inovativních projektů, například zpracování lithia. Ústecký kraj patří mezi regiony, na nichž se výrazně projeví útlum těžby a využití uhlí v energetice. Investice, které půjdou ruku v ruce s dekarbonizací, tak mohou regionu zásadně pomoct, aby uhelný útlum využil k lepšímu.

Další investice plánuje ČEZ do kraje přinést do r. 2040, v rámci rozvoje nových zdrojů elektřiny a tepla, např. malého modulárního reaktoru v Tušimicích a souvisejícího jaderného průmyslu a výzkumu. Rozvoj moderní energetiky v Ústeckém kraji přinese jak nová pracovní místa, kde naleznou uplatnění zaměstnanci končících uhelných provozů, tak i zkvalitnění školství a otevření nových specializovaných oborů, a to díky úzké spolupráci Skupiny ČEZ a místních škol a univerzity.

Jednou z investic je i získání 100% podílu ve společnosti ACTHERM Distribuce, která z elektrárny Prunéřov II zajišťuje dodávky tepla v Chomutově. Akvizice ACTHERM Distribuce a zároveň probíhající modernizace elektrárny Prunéřov II jsou dobrým předpokladem pro zajištění výhod centrálního zásobování teplem i stabilních dodávek tepla pro místní občany a ostatní zákazníky do budoucna.

ČEZ je největším investorem v Ústeckém kraji, zaměstnáváme tu 6 300 lidí a chceme být nejvýznamnějším investorem i nadále a svoji pozici v regionu ještě upevnit. Proto jsme připravili plán pro Ústecký kraj, který ukazuje, že chceme zůstat dobrým a spolehlivým sousedem, který se na rozvoji kraje bude podílet další desítky let a investovat do našeho zdejšího podnikání významné prostředky. Chceme zejména vybudovat nové teplárenské zdroje, které zajistí na další desítky let bezpečné a stabilní dodávky tepla místním občanům i firmám, a také nové ekologické zdroje na výrobu elektřiny, zejména na pozemcích našich elektráren a dolů. Věnujeme se také inovativním projektům s vysokou přidanou hodnotou jako zpracování lithia. Tyto rozvojové projekty a moderní energetika obecně přinesou kvalifikovaná pracovní místa a budou také impulzem pro výzkum, takže hodláme zintenzivnit naši spolupráci s místními školami a univerzitou,“ uvedl místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani. 

Zajistit dodávky tepla na další desítky let pro obyvatele kraje je pro nás naprostou prioritou. Uhelné zdroje, které využíváme v energetice nyní a které se starají o dodávky, budou muset do několika let skončit. Velmi mě těší, že máme v regionu spolehlivého a díky dlouhodobému sousedství prověřeného partnera, který se chce i do budoucna na rozvoji kraje intenzivně podílet, vybuduje nové energetické zdroje a věnuje na to nemalé prostředky. Myslíme na budoucnost a investice ČEZ nám zajistí jak dodávky energií i v následujících desetiletích tak i garanci dalšího rozvoje energetického sektoru a tvorbu nových pracovních míst v celém odvětví,“ uvedl první náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jiří Kulhánek.

ČEZ je největším dodavatelem tepla v kraji a výrobu v uhelných zdrojích v Trmicích, Tušimicích, Prunéřově i Ledvicích nahradí postupně novými plynovými a biomasovými teplárnami. Cílem je v maximální míře udržet výhody centrálního zásobování teplem v Ústí nad Labem, Teplicích, Chomutově, Kadani, Klášterci nad Ohří, Bílině, Ledvicích, Prunéřově a dalších městech.

Skupina ČEZ vytváří více než 7 % HDP celého Ústeckého kraje. Občanům kraje přináší Skupina ČEZ na daních a odvodech téměř 900 mil. Kč ročně a od roku 2006 do 2023 již celkem poskytla téměř 16 mld. Kč. Skupina ČEZ také poskytuje Ústeckému kraji dary a výdaje na sponzoringové aktivity a od roku 2006 již celkem poskytla přes 3 mld. Kč. Dalších téměř 8 miliard korun investovaly v kraji Severočeské doly v rámci rekultivačních programů.

CHCETE DOSTÁVAT články, novinky a přehledy do mailu? Napište se do našeho newsletteru a nic vám neuteče.

Novinky v oboru