Inovace v energetice

Vítkovická baterie prokázala spolehlivost i úspory

Největší bateriový systém České republiky v ostravských Vítkovicích úspěšně zvládl zkušební provoz. Zařízení o výkonu 10 MW pracující ve vazbě s plynovými kogeneracemi zmodernizovaného Energocentra postavila společnost ČEZ Energetické služby z holdingu ČEZ ESCO. Baterie, která dokáže jednorázově poskytnout energii k pokrytí denní spotřeby 1 300 domácností, naakumulovala během zkušebního provozu 1000 MWh elektřiny. Díky certifikaci pro tzv. služby výkonové rovnováhy pomáhá se stabilizací sítě i se zajištěním požadovaných parametrů elektřiny.

Česká energetika potřebuje na své cestě k dekarbonizaci spolehlivé a dostatečně kapacitní záložní zdroje schopné včas dodat chybějící výkon i stabilizovat požadované parametry elektřiny v síti. Jsme rádi, že vítkovická baterie, která je největším takovým zdrojem v zemi, tyto nároky zatím beze zbytku splňuje. Po několika měsících provozu už můžeme zodpovědně říct, že vykazuje 100% spolehlivost a vysokou účinnost. Ve strategii transformace energetiky Moravskoslezského kraje jde o jeden z důležitých prvků, který celý region posouvá k vyšší udržitelnosti a nezávislosti na fosilních palivech,“ říká Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO. Skupina ČEZ je v tomto úsilí hlavním partnerem kraje. Nedávno zahájila v Dětmarovicích výstavbu nových nízkoemisních tepláren pro Bohumín a Orlovou, v Havířově realizuje jeden z největších projektů energetických úspor v republice a v po celém kraji buduje pro zákazníky z řad firem, měst a obcí fotovoltaické elektrárny a staví síť veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily.

Instalace a zprovoznění největší baterie v ČR je zatím posledním krokem velké modernizace areálu Energocentra Vítkovice, která zajistila snížení emisí oxidů síry, dusíku, tuhých znečišťujících látek a CO2 o 80-100 %. S baterií tvořenou šesti 2,5 metru vysokými bateriovými kontejnery se do budoucna počítá především pro poskytování tzv. služeb výkonové rovnováhy (SVR). Znamená to, že velký akumulátor při poklesu frekvence v energetické síti pod 50 Hz začne v řádu milisekund dodávat regulační energii, a naopak při frekvenci nad 50 Hz ji ze soustavy odebírat.

„Řídicí software celého systému dokážeme efektivně spravovat a aktualizovat na dálku z našeho operačního střediska v Třebíči. Baterie, která dosud akumulovala v souhrnu 1 000 MWh energie, umí při všech provozních režimech udržovat v kontejnerech konstantní teplotu 25°C, a to i při vysokém výkonu celého systému. K příjemným zjištěním zkušebního provozu také patřil fakt, že díky optimalizaci chladícího systému došlo ke snížení vlastní spotřeby energie na chlazení až o 5 procent, což zvyšuje energetickou efektivitu celého zařízení,“ říká Martin Václavek, ředitel ČEZ Energo ze skupiny ČEZ ESCO, která baterii postavila a zajišťuje také její provoz.

Potenciál akumulačního systému ve Vítkovicích je ale mnohem větší a ČEZ pokračuje v rozšiřování využití baterie pro další ze služeb výkonové rovnováhy. Na základě dosavadních testů se k certifikaci FCR podařilo získat také certifikaci aFRR, což znamená, že baterie umí poskytovat regulační služby automaticky a okamžitě, jakmile vznikne porucha v síti. V posledních měsících si energetici také ověřili, že v časech energetických špiček, kdy je díky rekordně teplému počasí teplárenská výroba kogenerací, zvládne vítkovická baterie nahrazovat dodávku energie z kogeneračních jednotek provozovaných v rámci celého portfolia ČEZ Energo.

Skupina ČEZ se akumulaci energie věnuje komplexně. Čtyři roky provozuje 4MW baterii v areálu elektrárny Tušimice, dodává mj. baterie pro široké spektrum zákazníků od domácností až po průmyslové podniky nebo staví akumulační moduly k veřejným rychlodobíjecím stanicím pro e-auta. Poskytování regulační energie se stává stále žádanějším energetickým produktem, evropský přesah má tato oblast díky členství ČR v evropských platformách pro přeshraniční výměnu regulační energie MARI a PICASSO.

CHCETE DOSTÁVAT články, novinky a přehledy do mailu? Napište se do našeho newsletteru a nic vám neuteče.

Novinky v oboru