Elektromobilita

Čistá mobilita zrychluje, ukázala jubilejní konference


Široký tematický rozptyl od evropské legislativy, přes domácí plány až po konkrétní opatření českých ministerstev k podpoře čisté mobility a ukázky současných trendů. Takový byl letošní jubilejní 10. ročník konference čisté mobility, kterou 30.-31. května 2024 v Senohrabech uspořádalo Ministerstvo životního prostředí ČR s podporou hlavního partnera, Skupiny ČEZ.

Konference je pravidelně příležitostí k prezentaci různých úhlů pohledu a ke společné diskusi zástupců státní správy, samosprávy, automobilového sektoru, provozovatelů infrastruktury a zákazníků.

Za posledních deset let jsme udělali obrovský kus práce v přijetí alternativních pohonů v dopravě. Jen elektromobilů jezdí na našich silnicích téměř 25 tisíc, podporujeme ale všechny druhy bezemisních pohonů, od vodíku, přes biometan až po syntetická paliva, stejně jako výstavbu infrastruktury. Dlouhodobě však emise z dopravy v Česku stoupají, a to zejména kvůli rostoucímu objemu dopravy, počtu osobních aut i nárůstu jejich velikosti. Prostor máme i v přesunu části dopravy na železnici nebo obměně osobních, lehkých užitkových a v budoucnu také nákladních vozidel za vozy s alternativním pohonem. Důležitý je i rozvoj kvalitní a pohodlné veřejné dopravy. Jen na ni máme v Modernizačním fondu připraveno více než 22 miliard, především na vlaky, autobusy, trolejbusy i tramvaje s pohonem na elektřinu nebo vodík,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík.

Účastníci Konference čisté mobility si ve dvou dnech vyslechli více než dvě desítky odborných prezentací. Probrali témata jako evropská legislativa, národní strategie v oblasti čisté mobility nebo možnosti finanční podpory rozvoje infrastruktury i vozového parku. Firmy i zástupci státu prezentovali současné trendy v oblasti vodíkové mobility, biometanu v dopravě, dekarbonizace nákladní dopravy, či nově se rozvíjející poptávkové dopravy. Mluvilo se také o současné práci na aktualizaci Národního akčního plánu čisté mobility. V závěru programu představili zástupci výrobců automobilů již dostupné, ale také plánované modely bezemisních vozidel. Účastníci dostali i letos možnost některé z těchto vozidel (více než 30 elektromobilů a několik vodíkových vozidel) vyzkoušet v rámci testovacích jízd.

 

Je nám ctí být hlavním partnerem akce, která svým významem a zásahem jednoznačně přispívá k budoucnosti čisté mobility v České republice. ČEZ jako lídr elektromobility u nás se soustředí hlavně na výstavbu ultrarychlých stojanů, které výrazně zkracují dobu dobíjení. Jejich počet chceme do konce roku oproti dnešku více než zdvojnásobit a dostat se nad hranici 100 ultrarychlých stanic. Dalším letošním cílem je zásadní rozšíření zahraničního roamingu na minimálně 50 tisíc dobíjecích bodů v okolních zemích. Momentálně už mohou naši zákazníci dobíjet v Německu, Polsku, Rakousku, na Slovensku, čerstvě také ve Slovinsku a brzy i v Chorvatsku,“ říká místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani.

Ministerstvo životního prostředí podpořilo nákup elektromobilů, vozidel na vodík a neveřejných dobíjecích stanic pro obce, kraje, úřady, školy a další veřejnoprávní instituce. Ty mohly v loňském roce využít celkem 600 milionů korun z Národního plánu obnovy. Díky nim se na české silnice dostane přes 1500 bezemisních vozidel a vznikne přes 400 dobíjecích stanic.

Podpora čisté mobility bude v následujícím období pokračovat z Modernizačního fondu. Vedle podpory vozidel s alternativním pohonem pro veřejný sektor, veřejnou dopravu a těžkou nákladní dopravu, MŽP plánuje podpořit také rozvoj bezemisní poptávkové dopravy. Tento rok MŽP plánuje vyhlásit výzvy na nákup autobusů a trolejbusů s alternativním pohonem a počítá s podporou vlaků s alternativním pohonem. Pro tyto dvě oblasti již schválila Evropská investiční banka (EIB) schémata podpory: městská mobilita 7,3 mld. Kč, železnice 15,1 mld. Kč.

Ministerstvo životního prostředí je v podpoře čisté mobility dlouhodobě aktivní. V návaznosti na Národní akční plán čisté mobility vyhlásilo už v letech 2016-2019 čtyři úspěšné výzvy z Národního programu Životní prostředí. Z něj podpořilo nákup více než 600 elektrických vozidel pro veřejnou správu.

ČEZ aktuálně nabízí řidičům služby veřejné dobíjecí sítě s více než 720 stojany. Lidé u nich načerpají v průměru nejrychleji v celé ČR, a to díky nejvyššímu výkonu sítě. Pro poslední rok přitom platí, že každá čtvrtá nově postavená „dobíječka“ ČEZ měla výkon 150 kW a vyšší, který umožňuje řidičům během 10 minut doplnit baterie na dalších až 150 km jízdy. Dobíjecí huby s velkými počty stanic zase účinně odbourávají čekání řidičů na volný dobíjecí stojan. Díky těmto faktorům i lednovému snížení cen za dobíjení až o 35 % vzrostl počet registrovaných zákazníků na více než 28 tisíc řidičů.

CHCETE DOSTÁVAT články, novinky a přehledy do mailu? Napište se do našeho newsletteru a nic vám neuteče.

Novinky v oboru