Plyn a teplo

Černouhelná teplárna končí, nahradí ji bezemisní technologie

Dětmarovice odcházejí od uhlí. ČEZ v lokalitě postaví novou nízkoemisní teplárnu za 2 miliardy korun a zajistí dodávky tepla pro nedaleké Bohumín a Orlovou na další desítky let. Modernizace přispěje i ke kvalitě životního prostředí v kraji, nejde navíc o jedinou bezemisní investici, která se v regionu plánuje.

V plném proudu je v současnosti výstavba nových nízkoemisních zdrojů s vysokou účinností. První záložní a špičkovou 18MWt plynovou kotelnu už ČEZ v lokalitě zprovoznil. V přípravě jsou další zdroje: 8MWt biomasová kotelna, dvě 10MWt kogenerační jednotky a záložní a špičková plynová kotelna o výkonu 3 x 9 MWt. Právě tyto zdroje zajistí na další desítky let spolehlivé dodávky tepla pro velké zákazníky v okolí napojené na systém centrálního zásobování teplem. 

Lídr tuzemské energetiky plánuje v dětmarovické lokalitě rozvíjet i další bezemisní technologie. „ČEZ dlouhodobě patří mezi významné investory v Moravskoslezském kraji a svou pozici tu chceme v dalších letech ještě upevnit. Naším hlavním cílem je zachovat výhody centrálního zásobování teplem pro naše zákazníky. Zmodernizovali jsme teplárnu ve Vítkovicích, která přešla z uhlí na plyn a kde jsme letos spustili největší bateriový systém v České republice. Také v Dětmarovicích odcházíme od uhlí a i zde zajistíme na další desítky let dodávky tepla pro naše zákazníky z nových zdrojů. Pracujeme také na tom, aby se Moravskoslezský kraj stal skutečným centrem moderní energetiky. V Dětmarovicích připravujeme projekt malého modulárního reaktoru a v regionu také postupně budujeme solární a větrné elektrárny. Tyto naše projekty by měly pomoct zajistit dlouhodobě konkurenceschopnou cenu energií pro všechny,“ uvedl místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani. 

Investice do čistšího životního prostředí i lepších pracovních míst

 „Po desítkách let bezpečného provozu je systém centrálního zásobování pro domácnosti a firmy v Moravskoslezském kraji synonymem pro spolehlivou dodávku tepla. Jeho pokračování a zajištění dodávek tepla z nových ekologických zdrojů vnímáme jako prioritu číslo jedna. Těší mě proto, že ČEZ a Bohumín s Orlovou se dohodli na další spolupráci. Pro mě osobně je to potvrzením, že v ČEZ má náš region odpovědného a spolehlivého partnera, který se chce do budoucna na rozvoji kraje a zlepšování kvality životního prostředí u nás intenzivně podílet. Moderní energetika poptávající specifické profese je také šancí pro zaměstnanost a udržení alespoň části pracovních míst z končícího uhelného průmyslu,“ říká hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica. 

Do roku 2040 chce ČEZ investovat v Moravskoslezském kraji desítky miliard korun v rámci výstavby nových ekologických zdrojů elektřiny a tepla. Rozvoj moderní energetiky v kraji přinese nová pracovní místa, kde naleznou uplatnění zaměstnanci končících uhelných provozů. Tento cíl je v souladu s plánem vlády na transformaci uhelných lokalit na nízkoemisní v souvislosti s postupným ukončením využívání uhlí v energetice.  „Po půl století skončí v Dětmarovicích éra uhelného teplárenství, na kterou plynule navážeme zahájením provozu ekologických zdrojů. Uhlí nahradíme kombinací biomasy a zemního plynu. Výkon nových tepelných zdrojů překročí 70 MW a bude zárukou stabilní dodávky tepla dosavadním odběratelům. Jsme rádi, že na cestě do nové etapy teplárenství v regionu s námi pokračují i Bohumín a Orlová, protože jejich zájem dává celému projektu potřebnou jistotu,“ uvedl ředitel Elektrárny Dětmarovice Martin Hančar.  

Změna už probíhá

Na přeměně Dětmarovic v moderní nízkoemisní zdroj tepla pracuje ČEZ už několik let. Jako první tu v prosinci 2022 zahájila zkušební provoz první ze dvou nových plynových kotelen, které mají v budoucnu plnit roli záložních a špičkových zdrojů. Hlavními celoročními zdroji budou 8MWt biomasová kotelna a dvě kogenerační jednotky o celkovém výkonu 20 MWt. V současnosti je ukončené výběrové řízení na dodavatele kogeneračních jednotek, biomasové kotelny a centrální elektrické stanice.  „U nás v Orlové využívá dálkové teplo téměř 9 tisíc bytů, a zachování dodávek z nových ekologičtějších Dětmarovic je tak pro nás klíčové. Jsem ráda, že díky dohodě s ČEZ zachováme výhody centrálního zásobování teplem na další desítky let pro co největší počet našich občanů,“ říká starostka Orlové Lenka Brzyszkowská.  

V Bohumíně odebírá dálkové teplo z Dětmarovic více než pět tisíc domácností. Jsme rádi, že pokračujeme v prověřené a dobré spolupráci s ČEZ a dlouhodobě jsme našim odběratelům zajistili dodávky tepla. Díky tomu, že teplo bude pocházet z nových ekologických zdrojů můžeme společnými silami z našeho kraje udělat lepší místo pro život,“ říká starosta Bohumína Petr Vícha.  

Prostor pro nové technologie

ČEZ v Moravskoslezském kraji průběžně ekologizuje teplárenství a v regionu buduje centrum moderní energetiky prostřednictvím společnosti ČEZ ESCO, která už v Moravskoslezském kraji ekologizovala teplárnu Vítkovice. Dva černouhelné kotle tu byly nahrazeny plynovou kotelnou se třemi kotly a kogeneračními jednotkami. Pokračováním této modernizace vítkovického areálu bylo letošní spuštění největší české baterie o výkonu 10 MW, která přispívá ke stabilizaci energetické sítě v regionu. ČEZ ESCO v Moravskoslezském kraji zaměstnává více než 500 lidí, sídlí tu klíčové dceřiné společnosti ČEZ Energetické služby a ČEZ Energo. V kraji funguje také firma Envez, společný podnik ČEZ ESCO a statutárního města Havířov, jehož cílem je modernizace teplárenství a energetiky v Havířově s důrazem na využívání obnovitelných zdrojů a chytrých technologií. Dceřiná společnost ENESA také pro Havířov připravuje historicky největší městský energeticky úsporný projekt na Moravě.  

Jsme rádi, že zájem o spolupráci s ČEZ představující bezpečné a stabilní dodávky tepla na další desítky let dnes jasně deklarovaly Bohumín a Orlová. Chceme být v Moravskoslezském kraji spolehlivým energetickým partnerem na všech úrovních, doslova první adresou, na kterou se města a firmy obrátí při řešení své energetické budoucnosti. Celý kraj má šanci stát se díky spolupráci s ČEZ centrem moderní ekologické energetiky a dopravy. Vybudovali jsme tu největší baterii v Česku, stavíme zde obnovitelné zdroje a kraj díky naším projektům energetických úspor šetří desítky milionů korun ročně,“ doplnil generální ředitel ČEZ ESCO a předseda dozorčí rady ČEZ Teplárenská Kamil Čermák. 

CHCETE DOSTÁVAT články, novinky a přehledy do mailu? Napište se do našeho newsletteru a nic vám neuteče.Novinky v oboru