Elektromobilita

Dobíječek v Česku přibývá, stejně jako elektromobilů

V České republice bylo na 2 313 stanicích evidováno 4 313 veřejných dobíjecích bodů, v počtu veřejných dobíjecích bodů tak patří Česká republika na 13. místo mezi zeměmi Evropské unie. 

V současnosti je 63 % dobíjecích bodů je evidováno pouze ve 3 zemích: v Nizozemsku (24 %), Německu (21 %) a ve Francii (18 %), v těchto zemích je zároveň registrováno 66 % osobních elektrických vozidel s externím dobíjením. Vyplývá to z aktualizovaných informací webu Čistá doprava, která vycházejí ze zdrojových dat Ministerstva průmyslu a obchodu k 30. září 2023.

Česká republika je 10. největší trh v oblasti registrací nových osobních vozidel v zemích EU, v počtu osobních elektrických vozidel s externím dobíjením zaujímá místo 17. a v jejich podílu jsme dokonce spolu se Slovenskem až na samém konci. Co do počtu veřejných dobíjecích bodů patří Česká republika mezi zeměmi EU na 13. místo. V zemích EU připadá v průměru 12,1 osobních elektrických vozidel s externím dobíjením na jeden veřejný dobíjecí bod, v Česku je to 6,7 vozidel, což nás řadí na 6. příčku mezi 27 členskými státy EU,“ uvádí Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Podle něj jde rozvoj dobíjecí infrastruktury ruku v ruce s navyšováním počtu elektromobilů na silnicích. 

Celkem 120 subjektů provozuje v Česku veřejnou dobíjecí infrastrukturu. Nejvíce veřejných dobíjecích bodů provozuje Pražská energetika (1 371; 31,8 %), následuje ČEZ (1 200; 27,8 %) a E.ON Drive (394; 9,1 %). K dalším významným provozovatelům veřejné dobíjecí infrastruktury v Česku patří Innogy Energo, ŠKO-ENERGO, Teplárny Brno, Lidl ČR, ELEKTRO-PROJEKCE, MOL ČR a Olife Energy Net.

Nejvíce (1 129) dobíjecích bodů je v hl. m. Praze, 78 % z nich provozuje Pražská energetika, 14 % ČEZ a 2 % E.ON Drive. Celkem 650 dobíjecích bodů je ve Středočeském kraji, 488 pak v Jihomoravském kraji. Nejméně bodů je evidováno v Karlovarském (87), Zlínském (95) a Libereckém kraji (104). Mimo Prahu je nejvíce bodů k dispozici v Brně (292), Mladé Boleslavi (189), Ostravě (107), Hradci Králové (82), Kvasinách (70), Olomouci (67) a Plzni (66).

CHCETE DOSTÁVAT články, novinky a přehledy do mailu? Napište se do našeho newsletteru a nic vám neuteče.

Novinky v oboru