Inovace v energetice

Dekarbonizační investice v Česku posílí o stovky miliard

Stát získá do budoucna významné zdroje na financování klimatických opatření. Veškeré příjmy z prodeje emisních povolenek totiž půjdou právě na investice, které zmírňují klimatickou změnu nebo její dopady. Dnes se povolenkové příjmy ztrácí ve státním rozpočtu a jejich další využití není ničím podmíněné. Změnu v pravidlech odsouhlasila v dubnu vláda, nyní se na ní ještě musí shodnout poslanci.

Prostředky bude možné použít na podporu nových obnovitelných zdrojů energie, adaptační opatření, podporu a kompenzace pro energeticky náročný průmysl i zranitelné domácnosti. Česká republika bude výnosy z aukcí od roku 2026 využívat prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR a rozpočtové kapitoly Ministerstva životního prostředí, částečně také skrze Ministerstvo průmyslu a obchodu i státního rozpočtu.

Do roku 2030 dosáhnou prostředky jenom z dražeb povolenek cca 250 mld. Kč, v závislosti na ceně povolenek. V Modernizačním fondu je v období 2021-2030 k dispozici dalších cca 350 mld. Kč, které mají původ v povolenkových příjmech na evropské úrovni. 

Zároveň je potřeba alokaci prostředků do jednotlivých oblastí provázat s naplňováním cílů ČR v oblasti energetiky a klimatu do roku 2030 a zohlednit i dlouhodobý cíl dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Cílem je, aby veškeré výnosy byly efektivně využité a pomohly modernizaci české ekonomiky, včetně předcházení negativních sociálních dopadů odchodu od fosilních paliv, a také na přizpůsobení se negativním dopadům změny klimatu,“ uvedl ke změně financování ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Obnovitelné zdroje jsou podle něj výrazně levnější než fosilní, proto musíme modernizovat a postupnými kroky bezpečně odcházet od uhlí. Česko platí podle Ministerstva životního prostředí za fosilní paliva miliardu korun denně, z toho polovina odchází do třetích zemí, často politicky nestabilních nebo vyloženě nepřátelských. 

CHCETE DOSTÁVAT články, novinky a přehledy do mailu? Napište se do našeho newsletteru a nic vám neuteče.Novinky v oboru