Elektromobilita

Obnovitelné zdroje kolem dálnic vyrábí dostatek elektřiny pro čistou mobilitu

V Česku je dostatek zdrojů obnovitelné energie v blízkosti dálnic. Ročně vyrobí tolik energie, že by to pokrylo i dvojnásobek elektromobilů, než se kterými počítají české vládní strategie k roku 2030. Vyplývá to z nové analýzy, kterou vydala Komora OZE.

Analýza zkoumala, kolik zdrojů obnovitelné energie – jako jsou bioplynové stanice nebo solární elektrárny – se nachází do půl kilometru od hlavních silničních tahů.

Stávající obnovitelné elektrárny umístěné méně než půl kilometru od hlavních silničních tahů vyrobí dost elektřiny pro roční spotřebu 1,6 milionu elektromobilů. Ministerstvo průmyslu a obchodu přitom ve svém Národním akčním plánu očekává v roce 2030 registrovaných 250 až 800 tisíc elektromobilů a celkovou roční spotřebu elektřiny 430 až 1 376 GWh.

Nejde navíc o jediné zdroje, které by bylo možné zapojit do systému bezemisního veřejného dobíjení elektromobilů. Už dřív se podobná analýza zpracovala pro čerpací stanice a parkoviště. “Fotovoltaické elektrárny stavěné na střechách veřejných čerpacích stanic a na carportech (zastřešení parkovacích míst) u existujících nákupních a zábavních center by dokázaly pokrýt roční spotřebu elektřiny pro víc než 280 tisíc elektromobilů,” uvádí autoři dřívější studie.

Komora OZE také již dříve upozornila, že obnovitelné zdroje dokáží s přehledem nahradit veškerou uhelnou elektřinu, kterou v Česku spotřebujeme. Podle studie Akademie věd mohou větrné elektrárny v Česku pokrýt až 28 % roční spotřeby elektřiny. A podle několika nezávislých analýz by v Česku solární elektrárny na všech technicky vhodných budovách pokryly až 27 % roční spotřeby elektřiny.

Pro rok 2030 Komora OZE předpovídá, že obnovitelné zdroje energie budou pokrývat nejméně dvakrát víc energie, než dnes. Ve spotřebě elektřiny bude jejich podíl dokonce až trojnásobný. Hlavním motorem této proměny v energetice bude rostoucí zájem podnikatelů a domácností o stále levnější čistou energii.

CHCETE DOSTÁVAT nové díly podcastu, články a přehledy do mailu? Napište se do našeho newsletteru a nic vám neuteče.

Novinky v oboru