Elektromobilita

Emisní limity pro auta se zmírní, budou ale platit déle

Evropské instituce se shodly na nové podobě emisních pravidel Euro 7, podle kterých se musí řídit výrobci motorových vozidel. Nové emisní normy počítají se snižováním emisí, dávají ale výrobcům delší čas se na změny připravit. Nově se budou sledovat také škodlivé látky uvolněné z brzd, u elektromobilů se navíc zavede požadavek delší životnosti baterií.

Emisní limity zůstanou v zásadě na úrovni stávajících norem Euro 6, bude je ale potřeba garantovat po delší dobu. Pro každé vozidlo bude nově také vystaven jeho ekologický pas, který bude obsahovat informace o ekologických vlastnostech auta v okamžiku registrace. 

Zákazník se tak dozví například limity pro emise CO2 a znečišťujících látek, spotřebu paliva a elektrické energie, dojezdovou vzdálenost na elektřinu nebo životnost baterie. Řidiči budou mít rovněž přístup k aktuálním informacím o spotřebě paliva, stavu baterie, emisích znečišťujících látek a dalším relevantním informacím generovaným palubními systémy a monitory.

Parlament schválil předběžnou politickou dohodu s Radou o nařízení Euro 7 většinou 297 hlasů (190 bylo proti a 37 se zdrželo hlasování), o finální podobě bude ještě muset hlasovat Rada.

CHCETE DOSTÁVAT články, novinky a přehledy do mailu? Napište se do našeho newsletteru a nic vám neuteče.

Novinky v oboru