Inovace v energetice

Česko se otevírá moderní energetice

Do sněmovny putuje novela energetického zákona, jejímž cílem je úprava pravidel trhu s elektřinou a zároveň lepší ochrana zákazníků na trhu s energiemi. Novela v zákoně ukotví akumulaci, tedy ukládání přebytečné elektřiny, flexibilitu a agregaci.

Nová pravidla dají spotřebitelům možnost lépe řídit jejich spotřebu a umožní jim tak snižovat jejich výdaje za elektřinu. Kromě toho posílí energetickou soběstačnost zákazníků a zmírní tlak na růst regulované složky ceny elektřiny.

Hlavním cílem této novely je aktualizace pravidel trhu s elektřinou. Tyto změny nám pomohou vytvořit chytřejší a modernější energetický systém a přinesou nové příležitosti pro všechny spotřebitele, jak řídit svou spotřebu,“ říká ministr průmyslu obchodu Jozef Síkela s tím, že návrh zákona je v převážné míře transpozicí směrnice Evropské unie. „Nová pravidla ukotvují akumulaci elektřiny, tedy ukládání jejích přebytků, flexibilitu a agregaci. Cílem těchto pravidel je zmírnit důsledky nepravidelné výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. To posílí stabilitu sítě. Výsledkem bude možnost ušetřit na výdajích za energie a vydělávat na přizpůsobení své spotřeby, výroby či poskytnutí vlastních úložných kapacit elektřiny příliš vysoké či naopak příliš nízké poptávce,“ dodává Síkela.

Zákonná opora pro moderní řešení

Akumulace umožní uskladnit přebytečnou energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie či odkládat spotřebu elektřiny na dobu, kdy se to na základě podmínek na trhu s energiemi nejlépe vyplatí. Zákazníci tak budou moci využívat elektřinu v době, kdy je levnější. Kromě toho budou moci ze svých zařízení nabízet poskytování služeb posilujících stabilitu sítě.

Flexibilita znamená přesnější schopnost nabídky reagovat na poptávku a naopak, jde vlastně o přizpůsobení systému výroby a distribuce energie podle aktuálních potřeb. To může vést ke snížení energetických špiček, které se často vyskytují v době vysoké poptávky. Zároveň umožní rozložení spotřeby energie rovnoměrně v průběhu dne.

Moderní energetika bude decentralizovaná na desítky až stovky tisíc různých zdrojů, jejichž výroba elektřiny nebude vždy pravidelná či předvídatelná. Princip agregace umožní sdružovat více výrobců do jedné větší, efektivnější, ale také z hlediska výroby elektřiny předvídatelnější skupiny. Tato skupina může zahrnovat více druhů elektráren od větrné po solární, které se mohou navzájem doplňovat. „Agregovat navíc bude možné nejen výrobu, ale také spotřebu elektřiny. To znamená, že například, když bude nabídka elektřiny omezená, bude moci agregátor regulovat spotřebu odběratelů sdružení členů své skupiny,“ vysvětluje vrchní ředitel sekce energetiky a jaderných zdrojů René Neděla.

Větší jistota pro zákazníky

Další součástí novely je posílení ochrany spotřebitelů. Novela zavádí povinnost pro obchodníky s energiemi stanovit takzvaný index zajištění. To posílí transparentnost a umožní spotřebitelům lépe se rozhodovat při výběru svého dodavatele podle toho, jestli má nakoupeno dostatek energií pro pokrytí poptávky svých zákazníků.

V neposlední řadě novela zavádí i přísnější pravidla pro udělování licencí obchodníkům s elektřinou a plynem. Tímto krokem chce MPO ochránit spotřebitele před obchodníky, kteří v minulosti přistupovali k nekalým praktikám. Nově stanovená pravidla prodlužují dobu po zrušení licence, kdy nelze získat novou licenci, na pět let a rozšiřují se kritéria pro hodnocení žadatelů, včetně předešlého selhání či úpadku.

CHCETE DOSTÁVAT články, novinky a přehledy do mailu? Napište se do našeho newsletteru a nic vám neuteče.

 

Novinky v oboru