Inovace v energetice

Digitalizace energetiky začíná. V čem pomůže chytré měření?

Ministerstvo průmyslu a obchodu chystá modernizaci energetiky, mnohem větší úlohu dostanou exaktní a digitálně měřená data. Ta mohou přinést řadu příjemných překvapení v peněženkách zákazníků.

Základem je myšlenka velmi přesného měření energetické spotřeby, díky kterému budou moct domácnosti, výrobci i obchodníci nakládat s energiemi mnohem efektivněji než dnes. Data bude spravovat a vyhodnocovat Elektroenergetické datové centrum (EDC), které zajistí domácnostem a firmám nové informace o jejich spotřebě a jejich členění podle času, tarifu a v některých případech v budoucnosti i podle typu spotřebiče.

Úkolem EDC bude zajistit správu co nejaktuálnějších dat o spotřebě a výrobě elektřiny v elektroenergetickém systému. Spotřebitelům tak každých 15 minut poskytne aktuální data o jejich spotřebě elektřiny. EDC bude také zajišťovat zprostředkování těchto dat směrem k obchodníkům, distributorům i správci přenosové soustavy. Výhody pro zákazníky jsou jasné: budou mít větší kontrolu nad svou spotřebou a budou se moct i informovaněji rozhodnout, kdy a za jakých podmínek chtějí energii čerpat. Dá se také očekávat, že se díky datům dostanou na trh nové služby, které domácnostem umožní nastavit platby i čerpání energie tak, jak skutečně odpovídá jejich potřebám, a ne nutně jen podle celkových ročních odběrů.

Data jsou klíč k efektivním úsporám i sdílení

Naprosto klíčová je pak datová infrastruktura pro domácí výrobce a prodejce energie, nebo pro komunitní energetiku. Díky datům totiž bude možné snadno uchovat a použít informace o tom, kdo a kdy posílá energii do sítě, nebo ji naopak poptává, případně ukládá. 

Aby mohlo centrum správně fungovat, bude potřeba přejít v co největším měřítku na průběhové a posléze i chytré měření. Tradiční měření spotřeby totiž zajišťuje jen registraci celkové úrovně spotřeby za dané časové období, jež může být rozděleno do dvou či více časových či tarifních pásem. Odečet registrované spotřeby probíhá u běžného dodavatele zpravidla jednou ročně nebo výjimečně při změně odběratele či cenových podmínek. Průběhové měření oproti tomu umožňuje indikovat průběh spotřeby v požadované granularitě, tedy buď hodinově, nebo čtvrthodinově; údaje o spotřebě jsou pak v určité periodě zasílány do systému. Dalšími funkcemi samotné průběhové měření nemusí disponovat.

Chytré měření otevře cestu k novým službám

Chytré měření (Smart Metering) umí kromě průběhového měření a zpravidla mnohem rychlejšího zasílání údajů do systémů také například měřit průběh napětí nebo poskytovat několik spínacích obvodů, které jsou použitelné pro řízení spotřeby. Ustálená definice nicméně neexistuje a pojetí smart meteringu se mění. V některých verzích se například uvažuje i o využití spínacích obvodů pro obchod s elektřinou; spínací či řídící funkcí smart metering umožňuje lepší přizpůsobení odběru elektřiny výrobě především obnovitelných zdrojů a tím zlepšuje ekonomiku a ekologii elektroenergetiky.

Chytrým měřením budou od 1. července 2024 prioritně osazována místa s odběrem vyšším než 6 MWh/rok s vlastní výrobou nebo s dvoutarifním odběrem, tedy ta, kde dochází k vytápění a ohřevu vody elektřinou. Osazena by měla být do poloviny roku 2027. Ostatní pak podle požadavků na funkce systému. Nákup chytrých měřidel je podporován prostřednictvím dotací, které konkrétně vypsalo MPO už v loňském roce, a distributoři je mohou využít k pořízení chytrých měřidel pro své zákazníky tak, aby se tyto náklady co nejméně promítly do regulované složky ceny elektřiny.

CHCETE DOSTÁVAT články, novinky a přehledy do mailu? Napište se do našeho newsletteru a nic vám neuteče.

Novinky v oboru