Inovace v energetice

Průmysl potřebuje inovace, shodli se experti napříč státy

Čistá bezemisní mobilita, ukládání energie, vodík a palivové články. To jsou příklady oblastí, kam nejčastěji směřují investice zaměřené na inovace. V posledních letech přibývají i projekty zaměřené na průmyslové aplikace nebo na zefektivnění výroby energie z obnovitelných zdrojů. Ukazují to data Mezinárodní energetické agentury (IEA).

Právě technologie vhodné pro širokou aplikaci v průmyslu byly jedním z hlavních témat ministerského summitu zaměřeného na inovace, který se konal pod záštitou IEA. V oblastech jako výroba oceli, cementu nebo zpracování železa totiž stále ještě není na stole jasný model, jak přejít na nízkoemisní technologie s udržitelnými náklady.

S tím souvisí i debata o vhodném zapojení digitálních technologií a umělé inteligence, která má zejména v energetice výrazný potenciál přispět k zefektivnění výroby i spotřeby. Podobně významné může být využití nových materiálů, které jsou méně náročné na vstupní vzácné suroviny. Ve velkých průmyslových provozech, zejména těch, které vyžadují vysoké teploty, pak kromě elektrifikace může sehrát klíčovou úlohu nízkoemisní vodík.

Státy mohou inovace podpořit i tím, jak dobře hlídají tržní soutěž

Inovace a aplikace moderních technologií je v rukách jednotlivých soukromých firem, případně vývojářských týmů a start-upů. Státy ale mohou tempo inovací ovlivnit tím, jaké pro ně nastaví regulační a administrativní podmínky, nebo tím, že budou důsledně dohlížet na tržní prostředí a zdravou soutěž. V některých případech má stát i nezastupitelnou úlohu přímo ve financování vývoje a výzkumu, shodli se účastníci summitu.

Jednání navázalo na předchozí summit nejsilnějších světových ekonomik G7, kde právě inovace v energetice a posun k čistým nízkoemisním technologiím představovaly jednu z hlavních oznámených iniciativ. IEA zároveň může kromě výměny zkušeností mezi jednotlivými státy přispět i tím, že na mezinárodní úrovni pomůže nastavit technické a regulační standardy.

CHCETE DOSTÁVAT články, novinky a přehledy do mailu? Napište se do našeho newsletteru a nic vám neuteče.

Novinky v oboru